FIRMA M.CUP JE ČLENOM ESTO

ESTO (European Synthetic Turf Organization) so sídlom v Bruseli v súčastnosti zastupuje vedúcich top európskych výrobcov umelých trávnikov, ktorí celkom zamestnávajú viac ako 20 000 zamestnancov s celkovým ročným predajom viac ako 25 miliónov m² umelých trávnikov. ESTO úzko spolupracuje s FIFA a UEFA za účelom presadzovania požiadaviek najvyššej kvality týkajúcej sa vlastností, hrateľnosti a bezpečnosti umelých trávnikov.

Firma M.Cup ako člen sa pravidelne zúčastňuje stretnutí a konferencií organizovaných asociáciou ESTO, ktoré združujú výrobcov, architektov, inštalačné firmy a testovacie inštitúcie za účelom rozvoja a dosahovania kvalitných výstupov pre konečného užívateľa umelých trávnikov.

2018- ESTO certificate MCup