Povrchy do telocviční a hál

Viacúčelové využitie zabezpečuje elastický polyuretánový povrch, ktorý je protišmykový, ohňovzdorný, odolný proti vlhkosti a vyžaduje jednoduchú údržbu. Vhodné pre školy, športové kluby, mestá, obce, má športové ako aj spoločensko – kultúrne využitie.

 

Halové športové povrchy CONIPUR HG

Vlastnosti:

  • jednoliaty povrch
  • redukcia sily – bodová a plošná
  • vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
  • ľahká údržba
  • protišmyková ochrana
  • široká škála farieb
  • certifikácia národných a medzinárodných športových federácii

Revitalizácie telocviční na školách

V súčasnosti je viac ako 75 percent škôl vybavených telocvičňami s nevyhovujúcou podlahou. Vo väčšine prípadov je na podlahe položená v živicovom lepidle drevená parketa. Takéto zloženie podlahy je absolútne nevhodné pre školský šport z hľadiska zdravia a platných európskych noriem pre tieto objekty.

 

Navrhujeme dve riešenia

Po odstránení starých parkiet, ktoré sú väčšinou položené v živičnom podklade priamo na betón je možné riešiť situáciu dvomi spôsobmi:

Alternatíva A – vyrovnanie povrchu samonivelizačným poterom hrúbky minimálne 30 mm bezkontaktným. Poter sa vylieva na fóliu a je samonosný. Na takto vyliaty poter sa aplikuje CONIPUR HG FL hrúbky 8 mm.

Alternatíva B – po strhnutí starých parkiet sa položí rošt SIGLEFLEX ATHLETIC s konštrukčnou výškou 68 mm – ukončený OSB doskou. Naň sa aplikuje CONIPUR HG FL hrúbky 6 mm.

1. Rošt SINGLEFLEX ATHLETIC výška 68 mm
Odporúčame dvojitý odpružený rošt ukončený OSB doskou. Roštom jednak odstránime nerovnosti pôvodného povrchu po starých parketách ( ktoré musia byť odstránené ) a súčasne dosiahneme predpoklad pre podlahu kombinovanou pružnosťou.

2. Podlaha – Polyuretánový systém CONIPUR HG FL
Aplikuje sa buď ako 8 mm na betón resp. poter alebo 6 mm na rošt s OSB doskou. Rošt je ukončený minimálne 16 mm OSB doskou na ktorú sa aplikuje PU podlaha CONIPUR HG FL vo vybranej farebnosti v celkovej hrúbke 6 mm. Na 4 mm gumovú podložku sa aplikuje systém CONIPUR HG FL
– vrchný lak na vodnej báze – CONIPUR 3200W
– použité materiály spĺňajú požiadavku AgBB
– ohňovzdorný – trieda B – s1 podľa normy EN 13501 – 1

Pokladá sa jednoliato – bez spojov, vrstva na vrstvu, tak aby sa splnili všetky požiadavky napr. na farebné členenie jednotlivých plôch a vzťah k životnému prostrediu. Polyuretánové povrchy sú navrhované ako viacúčelové – futbal, hádzaná, basketbal, bedminton, aerobik, ale sú odolné aj voči kolieskam a hokejkám. Priestory sa mnohokrát využívajú aj na výstavy, tanec a tým sa povrch stáva predmetom pre široké využitie. Systém poskytuje vynikajúce parametre tepelnej ochrany a izolácie, odolnosti proti poškodeniu a opotrebovaniu, zníženia hlučnosti, rovnako na bezpečnosť povrchu a jeho pružnosť, jednoliatosť bez spojového vzhľadu a ľahkosť údržby. Všetky parametre sa pravidelne testujú a kontrolujú v laboratóriách. Spĺňa všetky dôležité platné medzinárodné normy – DIN 18022 čl.2, EN 14904 má certifikáty IHF, FIBA. a ďalších
medzinárodných športových federácii.

3. Čiarovanie – základné čiarovanie na basketbal, volejbal atď.

4. Lišty