Multifunkčné ihriská

Spoločnosť M.Cup v posledných rokoch venuje svoju pozornosť výstavbe viacúčelových ihrísk. Tento projekt vznikol v minulosti na základe spolupráce Slovenského futbalového zväzu a úradu vlády Slovenskej republiky ako oživenie športového ducha vo všetkých vekových kategóriách. Vzhľadom na úspešnosť tohto projektu, Úrad vlády Slovenskej republiky pokračuje v budovaní Viacúčelových ihrísk na školách a verejných priestranstvách po celom Slovensku. Naša spoločnosť bola na počiatku vybraná Slovenským futbalovým zväzom ako dodávateľ a realizátor viacúčelových ihrísk a vzhľadom na viacnásobné pozitívne skúsenosti s uvedenými organizáciami, stojí aj pri pokračovaní tohto projektu pod záštitou Úradu vlády Slovenskej republiky. Predstavujeme Vám kompaktné, multifunkčné mini-ihrisko s rozlohou od 250 do max 800m2, s hracou plochou z umelého trávnika. Ihrisko je vybavené dvoma futbalovými bránkami, ktoré sú vstavané do 3 m vysokej zadnej steny. Po stranách je ihrisko ohraničené 1 m vysokým mantinelovým systémom, ktorý je tvorený hliníkovými nosnými profilmi, do ktorých sú osadené plastové panely. Zadné panely sú vysoké 3 m v kombinácii plastové panely a sieť.

Štandardné rozmery ihrísk sú: 33m x 18m alebo 40m x 20m

Varianty multifunkčnosti: čiarovanie pre tenis, futbal, basketbal, volejbal alebo hádzanú
Využíva sa športový povrch z umelej trávy s kombinovaným využitím napr. tenis, malý futbal, volejbal a pod. Na výplň trávnika sa používa kremičitý vsyp.

Podklad: využíva sa drenážny podklad z drveného kameňa, betónový alebo asfaltový koberec so spádovaním 0,5%. Ak máte požiadavky na mäkší povrch je možnosť umiestniť medzi podklad a trávnik gumenú dosku, ktorá zabezpečí pružnosť povrchu. Inštalácia: vopred pripravené roly trávnika sa rozvinú na podkladový povrch a miesta dotykov sa podlepia. Do trávnika sa vrežú a vlepia hracie čiary. Na takto pripravený povrch sa rovnomerne rozloží piesková výplň, ktorá musí byť zarovnaná do zhruba 70 % výšky trávnika.

Doplnkovou výbavou je osvetlenie tvorené stožiarmi so 4 svietidlami umiestnené v rohoch ihriska.

Ihrisko si vyžaduje minimálnu údržbu a maximalizuje hrací čas počas celého roka.

Vhodné pre: školy, mestá, obce a športové podujatia.

Technická dokumentácia:

Technická dokumentácia k multifunkčným ihriskám podľa jednotlivých rozmerov.

Vzorový projekt pre ihrisko rozmerov 33×18

Vzorový projekt pre ihrisko rozmerov 40×20

Vzorový projekt pre ihrisko rozmerov 42×22

Výmena umelých trávnikov

Click here for all projects