Multifunkčné ihriská

Spoločnosť M.Cup v posledných rokoch venuje svoju pozornosť výstavbe viacúčelových multifunkčných ihrísk. Tento projekt vznikol v minulosti na základe spolupráce Slovenského futbalového zväzu a úradu vlády Slovenskej republiky ako oživenie športového ducha vo všetkých vekových kategóriách. Vzhľadom na úspešnosť tohto projektu, Úrad vlády Slovenskej republiky pokračuje v budovaní Viacúčelových ihrísk na školách a verejných priestranstvách po celom Slovensku. Naša spoločnosť bola na počiatku vybraná Slovenským futbalovým zväzom ako dodávateľ a realizátor viacúčelových ihrísk a vzhľadom na viacnásobné pozitívne skúsenosti s uvedenými organizáciami, stojí aj pri pokračovaní tohto projektu pod záštitou Úradu vlády Slovenskej republiky. Predstavujeme Vám kompaktné, multifunkčné mini-ihrisko s rozlohou od 250 do max 800m2, s hracou plochou z umelého trávnika. Ihrisko je vybavené dvoma futbalovými bránkami, ktoré sú vstavané do 3 m vysokej zadnej steny. Po stranách je ihrisko ohraničené 1 m vysokým mantinelovým systémom, ktorý je tvorený hliníkovými nosnými profilmi, do ktorých sú osadené plastové panely. Zadné panely sú vysoké 3 m v kombinácii plastové panely a sieť.

Štandardné rozmery ihrísk sú: 33m x 18m alebo 40m x 20m

Varianty multifunkčnosti: čiarovanie pre tenis, futbal, basketbal, volejbal alebo hádzanú
Využíva sa športový povrch z umelej trávy s kombinovaným využitím napr. tenis, malý futbal, volejbal a pod. Na výplň trávnika sa používa kremičitý vsyp.

Podklad: využíva sa drenážny podklad z drveného kameňa, betónový alebo asfaltový koberec so spádovaním 0,5%. Ak máte požiadavky na mäkší povrch je možnosť umiestniť medzi podklad a trávnik gumenú dosku, ktorá zabezpečí pružnosť povrchu. Inštalácia: vopred pripravené roly trávnika sa rozvinú na podkladový povrch a miesta dotykov sa podlepia. Do trávnika sa vrežú a vlepia hracie čiary. Na takto pripravený povrch sa rovnomerne rozloží piesková výplň, ktorá musí byť zarovnaná do zhruba 70 % výšky trávnika.

Doplnkovou výbavou je osvetlenie tvorené stožiarmi so 4 svietidlami umiestnené v rohoch ihriska.

Ihrisko si vyžaduje minimálnu údržbu a maximalizuje hrací čas počas celého roka.

Vhodné pre: školy, mestá, obce, športové kluby a športové podujatia.

Technické parametre multifunkčných ihrisk:

Športový povrch ihriska:

•Multifunkčný umelý trávnik :
– výrobca – Holandsko, Belgicko
– vlákno polyetylénové, monofilamentné, fibrilované, štruktúrované (nie priame)
– výška vlákna 20 mm, alternatívne 15 mm
– hrúbka vlákna 140 μm (mikróny), alternatívne vyššie
– hrúbka podložky 2 mm
– hustota vpichov 22.100/m2, alternatívne vyššie
– hmotnosť trávnika 2.360 g/m2, alternatívne vyššie
– Dtex: 6 600, alternatívne vyššie
– výplň – kremičitý piesok sušený – 25 kg/m2
– priepustnosť vody 65 l /min
– farby: zelena, olivovo-zelena, červena, modra

Alternatíva:

•Futbalový umelý trávnik:
– výrobca – Holandsko, Belgicko
– vlákno polyetylénové, monofilamentné, fibrilované
– výška vlákna 40 mm, alternatívne 50 mm alebo 60 mm
– hrúbka podložky 2 mm
– hustota vpichov 8.600/m2, alternatívne vyššie
– hmotnosť trávnika 2.200 g/m2, alternatívne vyššie
– Dtex: 8 800, alternatívne vyššie
– výplň – záťažová vrstva – kremičitý sušený piesok, pružná vrstva – gumový čierny granulát
– priepustnosť vody 65 l /min
– farby: zelena, olivovo-zelena, červena, modra

Mantinelový systém ihriska:
– konštrukčný nosný materiál – hliník o hrúbke steny 3 mm uzavretého profilu typu H, sa skladá z malého hlinikového stĺpika profilu H  dl. = 0,9 m a veľkého hlinikového stĺpika profilu H dl. = 3,0 m ,ktoré sú kotvené do betónového základu skrutkovým spojom. Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne  prepojené skrutkovým spojom s horným uzatváracím hliníkovým  profilom (s oblúkovými hranami) a dolným osadzovacím hliníkovým profilom (s oblúkovými hranami)
– výplň mantinelov je z plastov profilu s hr. 35mm, s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom, UV stabilné, mechanicky odolné, farebne,stále
– plastová vyplň s hliníkovými profilmi tvori jeden pevný kompaktný celok mantinelu.
– výška sietí po obvode ihriska – 3 m od povrchu ihriska, ochranná sieť PE oká 50 x 50 napnutá na gumové lanká
– stĺpiky sú uzatvorené v hornej časti plastovou krytkou

Certifikaty:

Autorizácia k pokládke umelých trávnikov

MultiPlay 2220 ITF Certificate

Technický list Multiplay 2220

Profoot 40 FIFA Certificat

Profoot 40 Technical sheet

Technická dokumentácia:

Technická dokumentácia k multifunkčným ihriskám podľa jednotlivých rozmerov.

Vzorový projekt pre ihrisko rozmerov 33×18

Vzorový projekt pre ihrisko rozmerov 40×20

Vzorový projekt pre ihrisko rozmerov 42×22

Výmena umelých trávnikov

Click here for all projects