Údržba a servis športovísk

Pre udržanie kvality povrchov je nevyhnutná základná pravidelná údržba ihrísk:

  • odstraňovanie lístia z ihriska
  • pravidelné kefovanie ihriska
  • dodržiavanie čistoty na ihrisku aj v jeho okolí

Špeciálna údržba minimálne raz ročne:

  • kontrola výplne
  • hĺbkové prekefovanie výplne
  • opravy spojov
  • špeciálne kefovanie s pomocou odborných strojov

 

Frekvencia údržby umelých trávnikov:

denne
kontrola povrchu po hraní
týždenne odstraňovanie odpadkov a lístia z ihriska, kefovanie základné
mesačne opravy, kefovanie trojuholníkovou kefou
štvrťročne kontrola rovinatosti povrchu
ročne špeciálna údržba do hĺbky, kontrola čiar

 

 

Zimná údržba

Sneh a ľad nepoškodia ihrisko z umelej trávy.
Odstraňovanie snehu z umelej trávy je najvhodnejšie snežným fúkarom, radšej ako kefou alebo snežným pluhom.