MANTINELOVÝ SYSTÉM | MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ ARÉNA | MULTIFUNKČNÉ IHRISKO | MINIIHRISKO

– cenu prispôsobíme veľkosti ihriska a požiadavkám

Predávame mantinelový systém pre ihriská a športoviská

Ľahko montovateľný certifikovaný hliníkový mantinelový systém vhodný pre všetky loptové hry a športy. Toto multifunkčné mini ihrisko si môžete poskladať aj Vy podľa konkretných požiadaviek a v rôznych veľkostiach.

Varianty multifunkčnosti: futbal, minifutbal, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal a iné loptové hry. Multifunkčné hrisko pre profesionálne využitie, ale aj pre deti. Vhodné pre školy, športové areály, mestá a obce.

Vybavenie mantinelového systému multifunkčného ihriska

  • 2 futbalové bránky 4x2m
  • 2 basketbalové koše
  • 1 tenisová sieť so stĺpikmi a závažim
  • 1 volejbalová sieť so stĺpikmi
  • 4 stĺpy s osvetlením

Vizualizácie a nákresy miniihriska

Technické parametre multifunkčného ihriska

Štandardné rozmery:      33m x 18m alebo 40m x 20m

  • konštrukčný nosný materiál – hliník o hrúbke steny 3 mm uzavretého profilu typu H, sa skladá z malého hlinikového stĺpika profilu H  dl. = 0,9 m a veľkého  hlinikového stĺpika profilu H dl. = 3,0 m, ktoré sú kotvené do betónového základu skrutkovým spojom.
  • výplň mantinelov je z plastov profilu s hr. 35mm, s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom, UV stabilné, mechanicky odolné, farebne stále
  • plastová vyplň s hliníkovými profilmi tvori jeden pevný kompaktný celok mantinelu.
  • výška sietí po obvode ihriska – 3 m od povrchu ihriska, ochranná sieť PE oká 50 x 50 napnutá na gumové lanká
  • stĺpiky sú uzatvorené v hornej časti plastovou krytkou