Mantinelový systém pre ihriská:

Hliníkový pevný mantinelový systém pre multifunkčné mini ihrisko.

Varianty multifunkčnosti: futbal, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal a iné loptové hry. Vhodný pre profesionálne využitie ale aj pre deti a školy.

 

Technické parametre mantinelového systému

Mantinelový systém je vybavený dvoma futbalovými bránkami, ktoré sú vstavané do 3 m vysokej zadnej steny. Po stranách je ihrisko ohraničené 1 m vysokým mantinelovým systémom, ktorý je tvorený hliníkovými nosnými profilmi, do ktorých sú osadené plastové panely.

Štandardné rozmery:

33m x 18m

40m x 20m

– konštrukčný nosný materiál – hliník o hrúbke steny 3 mm uzavretého profilu    typu H, sa skladá z malého hlinikového stĺpika profilu H  dl. = 0,9 m a veľkého  hlinikového stĺpika profilu H dl. = 3,0 m ,ktoré sú kotvené do betónového základu skrutkovým spojom.
– výplň mantinelov je z plastov profilu s hr. 35mm, s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom, UV stabilné, mechanicky odolné, farebne stále
– plastová vyplň s hliníkovými profilmi tvori jeden pevný kompaktný celok    mantinelu.
– výška sietí po obvode ihriska – 3 m od povrchu ihriska, ochranná sieť PE oká 50     x 50 napnutá na gumové lanká
– stĺpiky sú uzatvorené v hornej časti plastovou krytkou